Startsida
Om innehållet
Databanker
Datakällor
Kartexempel
Rapporter, multimedia
Övrigt

Datakällor

SLL är Stockholms läns landsting.
VAL är Stockholms läns landstings hälso- och sjukvårds dataregister.
Områdesdatabasen ODB innehåller data om befolkning, arbetsmarknad, utbildning m.m. sammanställda för de olika administrativa nivåer som används inom SLL och Stockholms län. Databasen administreras av SLL:s kontor för Tillväxt, miljö och regionplanering (TMR) Medicinska födelseregistret (MFR) administreras av Socialstyrelsen (SOS) och samlar in uppgifter om alla förlossningar. Pastill används inom Stockholms läns landsting för att registrera uppgifter om verksamheter inom barn och ungdomspsykiatri. FHI är Statens Folkhälsoinstitut. Experian AB framställer den s.k. Stockholmsmosaicen som delar in befolkningen i Stockholms län i livsstilstyper. Indelningen är gjord på uppdrag av SLL. Det är en reviderad variant på Sverige-mosaicen som skapar indelningen för hela riket. Barnhälsovården BHV i SLL sammanställer årligen uppgifter från barnavårdscentralerna SKL är Sveriges Kommuner och Landsting SOS är Socialstyrelsen Kolada (Kommun- och landstingsdatabasen) innehåller uppgifter om kommunernas och landstingens verksamheter BRÅ (Brottsförebyggande rådet) har en omfattande databas med brottstatistik. TF är Trafikförvaltningen i SLL (Storstockholms lokaltrafik) och har uppgifter om linjesträckningar Stadsdelsindelningen i Stockholms stad ändrades 2006 då 18 stadsdelar blev 14. Vilken indelning som används på kartorna beror på datakällan. Det kan alltså förekomma att data efter 2006 redovisas efter den gamla indelningen.