Kartor

Kartor är utmärkta hjälpmedel när man vill få en överblick över hälsan i olika geografiska områden. En välgjord karta kan hjälpa betraktaren att fundera kring hur hälsan kan förbättras och hur resurser ska fördelas inom olika geografiska områden. Syftet med denna webbplats är att ge exempel på hur data om folkhälsa kan visas som kartor på Internet och till skillnad från de tryckta också ge möjlighet till interaktivitet. Istället för en statisk bild i en publikation går det t.ex. att få en översiktlig lägesbeskrivning av hälsan samtidigt som man kan följa utvecklingen över tid. Kartor kan också illustrera om och hur hälsan relaterar till socioekonomi på ett illustrativt sätt. Exempelkartorna visar bara en liten del av vad som kan åstadkommas med s.k. Flash-teknik, en teknik som ger möjligheter till många olika typer av interaktivitet. Avsikten är också att lyfta fram den mängd uppgifter som finns i offentliga databaser och visa hur data från flera olika källor kan sammanställas i en och samma karta.

I följande tabell anges länkar tiil några kartor och vilka datakällor som har använts till dessa. Klicka på någon länkarna för att öppna kartan i ett nytt fönster. Du måste ha Adobe Flash installerat för att kunna visa dem. Har du frågor och funderingar hör av dig till Nils Larsson.
För närmare information om datakällorna klicka här (öppnas i nytt fönster).

Det mesta av arbetet med kartor görs numera inom ramen för webbplatsen Folkhälsa på karta.

Karta Datakällor
Överviktiga 4-åringar Barnhälsovården SLL
Uppföljning öppenvårdspsykiatri vuxna VAL-databaserna SLL,Områdesdatabasen Regionplanekontoret
Uppföljning låg födelsevikt Medicinska födelseregistret SOS, data sammanställda av FHI
Flera kartor i en VAL-databaserna SLL, Databasen Pastill SLL, Experian AB, Områdesdatabasen Regionplanekontoret