Kartor
Alkoholförsäljning
 
 
Film
Alkohollinjen
 
Ytterligare information
Alkoholhjälpen
Livsstilsmottagningen
CAN
Om alkohol och droger på Folkhälsoguiden
 
 
 
Tillbaka till startsidan

Alkohol och andra droger – utveckling och åtgärder

Invånarna i Stockholms län dricker mest i Sverige. Trots att alkoholkonsumtionen minskat på senare år är den totala alkoholkonsumtionen per invånare 2010 cirka 10 liter ren alkohol per år.

Antalet personer som får vård på grund av sitt alkoholbruk fortsätter att öka, särskilt inom den öppna beroendevården och i slutenvård för alkoholförgiftning. I båda fallen är ökningarna särskilt stora bland tonåringar och unga vuxna. Däremot minskar den dödlighet som är relaterad till alkohol.

Folkhälsorapporten lyfter fram ett antal åtgärder för att förebygga och minska ohälsa relaterad till alkohol. En viktig förutsättning för ett effektivt alkohol- och drogförebyggande arbete är att det finns en samlad syn och samverkan mellan olika aktörer i samhället. Alla kommuner i länet och landstinget står bakom en policy för att förebygga och behandla missbruk och beroende. Det är också viktigt att inom hälso- och sjukvården tidigt uppmärksamma personer med riskbruk och erbjuda dem rådgivning.

 

 


Illustration:Erica Jacobson

Ladda ner delrapporten (reviderad 120307)

 

Folkhälsorapportering på webben