Kartor
Andel dagligrökare
Rökande spädbarnsföräldrar
Tobaksvanor åk 9 och åk 2
 
Film
Sluta-röka-linjen (.ppsx)
Unplugged
 
Ytterligare information
Sluta-röka-linjen
Tobaksfakta
Om tobak på Folkhälsoguiden
 
 
Tillbaka till startsidan

Tobak

Andelen rökare i Stockholms län minskar. Minskningen är 2010 något större bland kvinnor än bland män. Trots detta röker fortfarande var sjunde stockholmare, vilket kommer leda till en ökad sjuklighet och dödlighet de närmaste decennierna.

Ett viktigt framsteg är att antalet gravida kvinnor som röker i tidig graviditet har minskat med mer än 50 procent från 2000 till 2009. Det är också positivt att allt färre utsätts för passiv rökning, bland annat som följd av en minskad andel rökare och rökfria restauranger.

Under åren 1998-2006 minskade antalet unga som röker. 2010 ökar dock rökningen igen bland unga. Flickor röker i större utsträckning än pojkar och skillnaden ökar med ålder.

År 2010 snusar 17 procent av männen varje dag, en minskning jämfört med 2006. Bland kvinnor är andelen snusare fortsatt låg.

En majoritet av de som vill sluta röka klarar av det på egen hand.  För dem som behöver hjälp kan råd och stöd från en erfaren rökavvänjare ge goda resultat. En tredjedel av de som får stöd från en rökavvänjare är rökfria tolv månader efter behandling. Rökavvänjning bör erbjudas på alla nivåer i hälso- och sjukvården.

 


Illustration:Erica Jacobson

Ladda ner delrapporten

 

Folkhälsorapportering på webben