Kartor
Aborter per 1000 15-44 år
 
Ytterligare information
LAFA
Säker sex
RFSU
HIV-portalen
Om sexuell hälsa på Folkhälsoguiden
 
 
 
Tillbaka till startsidan

Sexuell hälsa i Stockholms län

Klamydia är den vanligaste sexuellt överförbara sjukdomen i länet med mellan 8500-11 000 fall av klamydia per år. Drygt 220 personer får diagnosen hiv årligen i Stockholm, en nivå som varit relativt oförändrad sedan 2007.

Attityderna till kondomer är förhållandevis positiva bland unga i Stockholms län. Trots kunskap och positiva attityder är kondombruket bland unga ändå lågt. Enligt UngKAB09- undersökningen använde endast hälften av unga 15-29 år kondom vid senaste sexuella tillfället med en ny eller tillfällig partner.

En viktig aspekt av sexuell hälsa är vilka risker man som individ tar när det gäller sexuellt överförda infektioner (STI) och oönskade graviditeter. En negativ inställning till hormonella preventivmedel kan leda till oönskade graviditeter och därmed fler aborter. I Stockholms län ligger användningen av hormonella preventivmedel bland kvinnor under genomsnittet i landet och har minskat något sedan 2007.

Viktiga insatser framöver är t.ex.fortsatt stöd till personal inom skolan för att utveckla sex- och samlevnads-undervisningen. Arbetet med att utveckla målgrupps-anpassade webbtjänster, som rådgivning och klamydiatest som kan beställas via nätet, bör fortsätta. Det är även viktigt att det finns tillgängliga och målgrupps-anpassade mottagningar för sexuell och reproduktiv hälsa där individuellt anpassad rådgivning kan ges.


Illustration:Erica Jacobson

Ladda ner delrapporten

Folkhälsorapportering på webben