Kartor
Andel med stillasittande fritid
Andel fysiskt aktiva
 
Film
Hälsoremiss
 
Ytterligare information
Fysisk aktivitet på recept
Fysisk aktivitet på recept på Vårdguiden
Cykelreseplaneraren
Om fysisk aktivitet på Folkhälsoguiden
Livsstilspåverkande hälsoinformation
 
Tillbaka till startsidan

Fysisk inaktivitet och stillasittande

I Stockholms län rapporterar ungefär en tredjedel av befolkningen i Folkhälsoenkäten att de motionerar minst två gånger i veckan. Andelen minskar med åldern. Att motionera är vanligare bland personer med högre utbildning.

Drygt en femtedel av befolkningen 18-64 år rapporterar mycket stillasittande, och motionerar aldrig. Andelen är högst bland unga män och kvinnor. Stillasittande lyfts allt oftare fram som en riskfaktor för ohälsa i sig.

Studier visar att barns fysiska aktivitet sjunker ju äldre barnen blir. Barn i familjer med högre socioekonomisk status är mer fysiskt aktiva i vardagen och tränar mer än barn i familjer med lägre socioekonomisk status.

Exempel på åtgärder kan vara att uppmuntra till fysisk aktivitet på arbetsplatsen genom friskvårdstimme och bidrag till träning. Det är också viktigt att organisera lättillgänglig fysisk aktivitet för funktionshindrade och äldre, till exempel aktivitetsparker. För barn och ungdomar är det viktigt att öka satsningen på skolämnet ”idrott och hälsa”.

 


Illustration:Erica Jacobson

Ladda ner delrapporten

 

Folkhälsorapportering på webben