Ytterligare information
Om Folkhälsoenkäten på Folkhälsoguiden
Beskrivning av databaser på Folkhälsoguiden
Exempel på enkäter på Folkhälsoguiden (pdf)
Stockholmsenkäten
 
Analys och tolkning av data
Stockholmsenkätens lathund(pdf)
Hjälpmedel för dataanalys (film)
 
 
 
Tillbaka till startsidan

Underlag och tolkning av data

Statististik beskriver verkligheten i siffror. Tolkning av statistik kräver stor noggrannhet och mycket eftertanke och data måste vara av god kvalitet. Har man bra verktyg för datahantering underlättas arbetet.

Till vänster finns en länk med information om folkhälsoenkäten. De övriga länkarna hänvisar till beskrivningar av användbara databaser, till exempel på enkäter och till en lathund om vad man bör tänka på när man använder data från Stockholmsenkäten. Innehållet i lathunden är högst allmängiltigt och gäller till stora delar alla typer av enkäter. Stockholmsenkäten är en stor undersökning om ungdomars drog- och levnadsvanor som genomförs vartannat år i Stockholms stad och ett stort antal kommuner i länet. "Hjälpmedel för dataanalys" är en länk till en film som beskriver ett hjälpmedel för urval och visualisering av data från Stockholmsenkäten.

Folkhälsorapportering på webben