Delrapporter
Alkohol och andra droger
Tobak
Sexuell hälsa i Stockholms län
Ojämlikhet i hälsa i Stockholms län
Fysisk aktivitet och stillasittande
Övervikt och fetma i ett befolkningsperspektiv
Folkhälsa ur ett epidemiologiskt perspektiv
Hälsa och levnadsvanor bland äldre personer i Stockholms län
Utsatthet för fysiskt våld och hot ur ett folkhälsoperspektiv
Psykisk ohälsa i Stockholms län
Arbete, miljö och hälsa
Folkhälsa och funktionsnedsättning
 
Föreslagna åtgärder
 
Annat
Barn och unga
Underlag och tolkning av data
Mer om kartor
Hur hör allt ihop?

Folkhälsan i Stockholm – idag och i morgon

Folkhälsorapporten beskriver hälsan hos invånarna i Stockholms län och ger förslag på hur hälsan kan förbättras. Rapporten vänder sig till alla i länet, men hjälper särskilt politiker och tjänstemän att arbeta med och prioritera folkhälsoinsatser. Folkhälsorapporten bygger bland annat på resultat från en stor befolkningsenkät om folkhälsa som genomförs regelbundet, senast 2010.

Arbetet med Folkhälsorapporten 2011 har varit en inkluderande process. Tolv välbesökta seminarier har fungerat som underlag för 12 delrapporter skrivna av experter inom de prioriterade folkhälsoområdena. Utifrån delrapporerna har en huvudrapport tagits fram, som lyfter många av de viktiga fynden i delrapporterna.

I år finns folkhälsorapporten i utökad form på denna webbplats. Här kan du läsa om de olika delrapporterna och titta på kartor där folkhälsoenkäten och andra uppgifter redovisas på kommun- och stadsdelsnivå. Utifrån varje delrapport finns även länkar som visar var du kan hitta mer information och inspiration. Kartorna är hämtade från "Folkhälsa på karta" på Folkhälsoguiden och finns för alla delrapporter utom för den om funktionsnedsättning. Även filmerna är hämtade från Folkhälsoguiden.

OBS! I många fall visas mer information om länkarna när pekaren förs över dem.


Illustration:Erica Jacobson
 
Ladda ner huvudrapport
Dokumentation från seminarier
Välkommen till FHR 2011(film)
 
Kontakt:
Innehåll: Kajsa Westling HSF
Webbplats: Nils Larsson CES

Folkhälsorapportering på webben