Ytterligare information
Folkhälsa på karta
Hälsogeografi
Tillväxt, miljö och regionplanering
Öppna jämförelser-folkhälsa
Kartportalen
 
 
Tillbaka till startsidan

Mer om kartor

Kartor och geografiska informationssystem används mer och mer för att presentera och redovisa data men användningen inom folkhälsoområdet är än så länge inte vanlig. En webbsökning på ”folkhälsa på karta” ger inte så många träffar.

Den största webbplatsen är ”Folkhälsa på karta” som finns på Folkhälsoguiden. Syftet med den är både att presentera folkhälsodata på karta men också visa hur kartor kan vara en portal eller ingång till ytterligare information.

Folkhälsoinstitutet bedriver arbete kring ”Hälsogeografi” som syftar till att visa hur kartan kan användas som ett analysverktyg.

Även landstingets kontor för tillväxt miljö och regionplanering använder i stor omfattning geografiska informationssystem, bl.a. för att beskriva buller, luftföroreningar, vikten av grönområden m.m.

Här bör också nämnas rapporten ”Öppna jämförelser- folkhälsa” från Sveriges kommuner och landsting där kartor används för att dela in områden efter resultat av indikatorer inom folkhälsoområdet.

Kartportalen är en webbplats som fokuserar på hur geografiska informationssystem och andra grafiska verktyg kan användas inom folkhälsoområdet, regionplaneringen samt hälso- och sjukvård.

Folkhälsorapportering på webben