Ytterligare information på Folkhälsoguiden
Folkhälsopolicyn
Handling för hälsa
Folkhälsoarbetet i Stockholms län
 
 
 
Tillbaka till startsidan

Hur hör allt ihop?

När man beskriver folkhälsa kommer ofta två reaktioner: Vad ska vi göra åt det och gör det. I varje delrapport listas en rad åtgärder inom varje kunskapsområde och många hör ihop.

En stor del av dessa åtgärder ryms inom det som kallas folkhälsoarbete. Folkhälsoarbete handlar både om att skapa förutsättningar för god hälsa i befolkningen men också om att hjälpa medborgarna att hjälpa sig själva genom att förändra ohälsosamma beteenden. Kunskap om vad som påverkar hälsa måste finnas både finnas både hos organisationer och individer.

I huvudrapporten ges flera beskrivningar av hur olika faktorer samverkar som t.ex.: ”Personer med funktionsnedsättning är i större utsträckning än andra invånare fysiskt inaktiva, utvecklar oftare övervikt/fetma och röker mer. Psykisk ohälsa är minst dubbelt så vanligt hos personer med funktionsnedsättning som hos övrig befolkning. ”

Här behöver aktörer inom tobaksområdet, näringsområdet och fysisk aktivitet samverka med de som arbetar med funktionshindrade i syfte att skapa bästa möjliga förutsättningar för ett gott liv för personer med funktionsnedsättning.

Allt hör ihop! Ledorden bör vara samarbete, samarbete, samarbete!

Folkhälsorapportering på webben