Innehåll
Startsida
Användningsområden
Geodatasamverkan
Rapporter, filmer
Datakällor, kartskikt, programvara
Övrigt
 
Kontaktpersoner:
Nils Larsson CES
Ylva Törne TRF
Göran Lord HSF
Kée Tengblad TF
Charlotta Eriksson CAMM
Tomas Wahl Smittskydd Sthlm
Jessica Lindberg EKMB
Marcus Bengtsson Locum
Magdalena Hirsch FUT
Andreas Heuer SLL Säk
 
E-post till Geonavet

 


Användningsområden

Folkhälsa på karta är en del av Folkhälsoguiden. Syftet är att visa hur kartor kan användas i folkhälsoarbete, som hjälpmedel för undersökningar och uppföljningar.

På TRF:s webbplats finns Uppföljningen av RUFS 2010 Där används bl.a interaktiva kartor och diagram till att följa upp den regionala utvecklingsplanen.

Folkhälsoinstitutets FolkhälsoStudio ger en lättillgänglig visuell presentation av folkhälsodata på kommunnivå i hela riket med hjälp av en interaktiv applikation. Även SCB och Försäkringskassan använder liknande verktyg.

Ohälsa och utbildningsnivå längs SL:s spårnät kombinerar data från TRF:s områdesdatabas och Trafikförvaltningen.

 
Utan data ingen karta