Innehåll
Startsida
Användningsområden
Geodatasamverkan
Rapporter, filmer
Datakällor, kartskikt, programvara
Övrigt
 
Kontaktpersoner:
Nils Larsson CES
Ylva Törne TRF
Göran Lord HSF
Kée Tengblad TF
Charlotta Eriksson CAMM
Tomas Wahl Smittskydd Sthlm
Jessica Lindberg EKMB
Marcus Bengtsson Locum
Magdalena Hirsch FUT
Andreas Heuer SLL Säk
 
E-post till Geonavet

 


Datakällor, kartskikt, programvara

Datakällor

Information om databaser som kan användas i GIS-arbete
Information om landstingets Områdesdatabas (ODB)
EK-förvaltningen på SLL-IT adminstrerar uppgifter om vårdenheter. En stor del är koordinatsatta och information om dem kan infogas i kartor som separata punktskikt och tillföras önskade uppgifter. Ta kontakt via landstingets växel eller SLL-IT Service för EK. Har du tillgång till VAL-databaserna kan du hämta uppgifterna direkt i tabellen "Ek_org_mek" i biblioteket "Library".
Områdesnyckel för basområde 2010 (excel)

Kartskikt

Kartskikten är i shape-format med projektion RT90, SWEREF99 (TM el. 18 00) eller WSG84 och omfattar Stockholms län om ej annat anges. Vissa basområdesskikt saknar projektion.

* Skikt främst avsedda för tematiska kartor i rapporter, presentationer och webbapplikationer. De bör inte användas för avstånds- och ytberäkningar etc.

Innehåll
Producent
Basområde 90,95,97,99,2000,2010 TRF
Kartskikt för RUFS 2010 TRF
Planområden 2013 TRF
Kommuner/stadsdelar, planområde 2013, basområde 2010, rikets kommuner, rikets län. Enbart landyta* CES
Kommun/stadsdelskarta med utbrutna stadsdelsområden, enbart landyta* CES
Akutsjukhus CES
SL linjetrafik TF
SL stoppställen TF
Cykelkartor (SATSA II) TRF


Kartsymboler, logotyper

Innehåll
Producent
Symboler för SL kollektivtrafik TF, CES
Hämta vägmärken och andra trafiksymboler Transport-styrelsen
Lantmäteriets kartsymboler LM
Logotyp GIS-nätverket CES


Programvara

Vanliga programvaror för kartframställning och geodatahantering är ArcGis, MapInfo och Mapublisher (en plugin till Adobe Illustrator). Ett exempel på open source-programvara är QGIS. Det blir allt vanligare med kartor och geodata i visualiseringsverktyg. I SLL används SAS Visual Analytics av HSF och Tableau av CES. Tableau användes för att skapa Folkhälsokollen.

 

 
Utan data ingen karta