Innehåll
Startsida
Användningsområden
Geodatasamverkan
Rapporter, filmer
Datakällor, kartskikt, programvara
Övrigt
 
Kontaktpersoner:
Nils Larsson CES
Ylva Törne TRF
Göran Lord HSF
Kée Tengblad TF
Charlotta Eriksson CAMM
Tomas Wahl Smittskydd Sthlm
Jessica Lindberg EKMB
Marcus Bengtsson Locum
Magdalena Hirsch FUT
Andreas Heuer SLL Säk
 
E-post till Geonavet

 


Geodatasamverkan

Syftet med geodatasamverkan är att myndigheter och organisationer, däribland Lantmäteriet, ska kunna tillgängliggöra geodata och redovisa information om dessa i en gemensam portal. Sedan 2015-04-01 är landstinget part i samverkan som ger oss tillgång till stora mängder geodata och möjlighet att publicera våra egna data i geodataportalen. Mer information om geodatasamverkan finns här. Hur data kan användas i landstinget beskrivs i denna film.

Mycket data från många olika källor innebär också en hel del organisation och en arbetsgrupp har bildats med syfte att hitta former för att förenkla processen kring nedladdning av data och uppkoppling till de olika typer av tjänster som samverkan ger möjligheter till. På en kommande portal Geonavet kommer vi att samla alla data. E-posta dina frågor till Geonavets brevlåda (se länk till vänster)

 

 
Utan data ingen karta