Innehåll
Startsida
Användningsområden
Geodatasamverkan
Rapporter, filmer
Datakällor, kartskikt, programvara
Övrigt
 
Kontaktpersoner:
 
Ylva Törne TRF
Göran Lord HSF
Kée Tengblad TF
Charlotta Eriksson CAMM
Tomas Wahl Smittskydd Sthlm
Jessica Lindberg EKMB
Marcus Bengtsson Locum
Magdalena Hirsch FUT
Andreas Heuer SLL Säk
 
E-post till Geonavet

 


Välkommen till Kartportalen

170516 OBS! Denna webbplats uppdateras inte längre. Innehållet kommer efterhand att flyttas till Geonavet. Använd geonavets e-post (se nedan till vänster) för kontakt framöver.

Nils Larsson

Syftet med Kartportalen är att informera om det arbete med geografiska informationssystem (GIS) som bedrivs inom olika delar av landstinget och peka på vikten av god informationsförsörjning inom geodataområdet. Visuella verktyg förbättrar förståelsen av data och kan därför också vara viktiga hjälpmedel i en beslutsprocess.

Kartportalen är ett samarbete mellan Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES), Tillväxt och regionplaneförvaltningen (TRF), Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning (HSF), Trafikförvaltningen (TF), Centrum för arbets- och miljömedicin (CAMM), Smittskydd Stockholm, Enheten för katastrofmedicinsk beredskap (EKMB), landstingets fastighetsbolag (Locum), Förvaltningen för utbyggnad av tunnelbanan (FUT) samt SLL Säkerhet och beredskap (SLL Säk).

Aktuellt, kommande

Nästa möte i GIS-nätverket planeras till slutet av maj/början av juni eller direkt efter sommaren 2017.

 
Utan data ingen karta