Innehåll
Startsida
Användningsområden
Geodatasamverkan
Rapporter, filmer
Datakällor, kartskikt, programvara
Övrigt
 
Kontaktpersoner:
Nils Larsson CES
Ylva Törne TRF
Göran Lord HSF
Kée Tengblad TF
Charlotta Eriksson CAMM
Tomas Wahl Smittskydd Sthlm
Jessica Lindberg EKMB
Marcus Bengtsson Locum
Magdalena Hirsch FUT
Andreas Heuer SLL Säk
 
E-post till Geonavet

 


Övrigt

Standardiseringsinstitutet (SIS) leder ett projekt med syfte att få fram riktlinjer för webbkartografi där landstinget deltar. När kartor från olika källor sampresenteras är det viktigt med riktlinjer för färg- och symbolsättning, så att informationen inte feltolkas.

Landstinget är medlem i GISS, Föreningen för Geografisk InformationsSamverkan inom Stockholms län och ULI Geoforum. Vi är representerade i bägge organisationernas styrelser.

Arkivering av geodata

Nätverket har börjat arbeta med frågan om arkivering av geodata. Tillsammans med CEDIF har vi formulerat ett upprop som gick ut i april 2016 och togs upp på Kartdagarna samma år. Ta del av en presentation om arkivering som gjordes på KSL geodataråds vårkonferens i maj 2016. Vi planerar också att delta i en arbetsgrupp inom ULI-geoforum. Eventuellt blir det en arbetsgrupp i SIS TK 323. Frågan bereds f.n.

Minnesanteckningar från möten inom landstingets GIS-nätverk

Möte 2017-02-23
Möte 2016-12-07
Möte 2016-04-20
Möte 2016-01-11
Möte 2015-05-05
Möte 2014-03-10
Möte 2014-02-11
Möte 2013-11-21

 

 
Utan data ingen karta