Innehåll
Startsida
Användningsområden
Geodatasamverkan
Rapporter, filmer
Datakällor, kartskikt, programvara
Övrigt
 
Kontaktpersoner:
Nils Larsson CES
Ylva Törne TRF
Göran Lord HSF
Kée Tengblad TF
Charlotta Eriksson CAMM
Tomas Wahl Smittskydd Sthlm
Jessica Lindberg EKMB
Marcus Bengtsson Locum
Magdalena Hirsch FUT
Andreas Heuer SLL Säk
 
E-post till Geonavet


Rapporter, filmer

Här finns länkar till rapporter och filmer som berör GIS-området.

Rapporter

Geografiska informationssystem inom folkhälsoområdet. Erfarenheter och fortsatt utveckling
Mosaic och vårdkonsumtion

 

Filmer

Iintroduktion till Statistikverktyget på Folkhälsoguiden

 

Presentationer

GIS på länsstyrelsen 161207
GIS på Trafikförvaltningen 161207

 

 

 
Utan data ingen karta