Marknaden för mått och mätmetoder

Marknaden för mått och mätmetoder är tänkt att vara ett samlat forum för frågor om mått och mätmetoder inom folkhälsoområdet. Här kan du hitta förslag på hur folkhälsa kan mätas och vilka data som kan vara användbara. Du kan också lämna egna förslag och delta i diskussionen kring hur måtten och metoderna kan användas i folkhälsoarbetet.

Förhoppningen är att en öppen debatt med många engagerade deltagare ska hjälpa till att få fram mått och indikatorer som är lätta att sammanställa, tolka och går att följa över tid. Diskussionerna ska förhoppningsvis också göra måtten förankrade hos så många som möjligt och därigenom öka sannolikheten för att de verkligen används. Har du frågor och funderingar är du välkommen att höra av dig till Nils Larsson.

Förslag på mått och diskussionsunderlag kring mätmetoder (pdf-dokument, kartor eller filmer som öppnas i nya fönster). Respektive författare ansvarar för innehållet.

 

Titel
Dokumenttyp
Författare
Slutenvårdade självmordsförsök och livsstilstyper. Om skillnader i förekomst och utveckling över tid i Stockholms län. pdf Nils Larsson
Metodkatalogen xlsx Maria Pihlblad