Multimedia

Denna sida innehåller länkar till filmer producerade av avdelningen för tillämpat folkhälsoarbete. Filmerna kan handla om metoder inom folkhälsoarbete, statistisk metodik men också ge exempel på hur olika programvaror kan användas. Har du frågor och funderingar kontakta Nils Larsson. Du kan behöva ha en eller flera mediaspelare installerade på datorn för att kunna se filmerna. Om inget annat anges är spelas filmerna upp med Flash Player.

Klicka på någon av nedanstående länkar. Filmerna öppnas i nya fönster.

Folkhälsorapporten 2011

Ämne Storlek Längd
Välkommen 480x360 1:30
     

Produktkatalogen

Ämne Storlek Längd
Friska barn 480x360 3:36
MI-Motiverande samtal 480x360 2:13
Community Readiness Model 480x360 2:40
Unplugged 480x360 2:47
Jämlikhetsverktyget 480x360 2:07
Utvärderingsstödsmallen 480x360 1:02
Checklista 480x360 1:21
Hälsoremiss 480x360 1:57
DISA-metoden 480x360 2:08
Vägledande samspel 480x360 2:08
Alkohollinjen 480x360 2:54

Annat

Ämne Storlek Längd
Måttmarknaden för barn 1080x676 5:30
Folkhälsa på karta 1080x676 7:26
Urvalsverktyget 1080x676 8:47
Metodkatalogen 1080x676 5:46
Samma skala åt två håll i Exceldiagram 1080x676 3:14
Användning av formulär vid mätning av psykisk ohälsa 640x480 13:29
Olika definitioner på psykisk hälsa. Hur påverkas resursfördelningen? 640x480 8:17

Klusteranalys Öppna jämförelser folkhälsa

Ämne Storlek Längd
Klusteranalys av folkhälsodata på länsnivå-ett diskussionsunderlag 640x480 10:25
Resultat levnadsvillkor 640x480 1:03
Resultat levnadsvanor 640x480 1:12
Resultat hälsoeffekter 640x480 1:31
Resultat hälsovård 640x480 1:29

 

Saknar du någon mediaspelare ladda ner dem via nedanstående länkar:
Quicktime Windows media player Flash