Sidan är en del av tfatestweb.se. En utvecklingsmiljö för webbaserat material inom folkhälsoområdet. Webbplatsen förvaltas av Avdelningen för tillämpat folkhälsoarbete vid Institutionen för folkhälsovetenskap inom ramen för Karolinska Institutets folkhälsoakademi. Innehållet får inte citeras eller användas i något annat sammanhang. Kontaktperson: Nils Larsson