Välkommen till tfatestweb.se - en utvecklingsmiljö för webbaserat material inom folkhälsoområdet.

Varför en utvecklingsmiljö?

Att konstruera en bra webbplats med innehåll och funktionalitet anpassat för tänkta målgrupper är en lång process. Alla delar måste granskas och testas i flera steg innan materialet görs offentligt. Webbplatsen är tänkt att fungera som en testmiljö under tekniskt realistiska förhållanden och innehållet är bara avsett för några mindre utvalda målgrupper. Om du som utomstående råkat hamna här bör du vara medveten om att materialet inte är helt färdigt och tekniken kanske inte fungerar fullt ut. Innehållet får därför inte citeras eller användas i något annat sammanhang.

Mycket av tidigare utvecklingsarbete är nu i produktion och delar av webbplatsen uppdateras därför inte så ofta för närvarande

Arbetet sker för närvarande inom följande område:

Klicka på länkarna ovan för närmare information om de olika arbetsområdena. Klicka här för en kort introduktionsfilm som presenterar webbplatsen när den var alldeles ny

 

Senast uppdaterad 12-02-10